Disclaimer

Van der Vliet Groep B.V. hierna te noemen Van der Vliet Groep verleent u hierbij toegang tot www.vandervlietgroep.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Van der Vliet Groep behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op www.vandervlietgroep.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Van der Vliet Groep B.V. 

Beperkte aansprakelijkheid
Van der Vliet Groep spant zich in om de inhoud van www.vandervlietgroep.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.vandervlietgroep.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Van der Vliet Groep. Voor op www.vandervlietgroep.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Van der Vliet Groep nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Van der Vliet Groep. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Van der Vliet Groep, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.